Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Resepsi Perkawinan 1

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Resepsi Perkawinan (Part 1)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. undangan sedoyo ingkang kulo hormati. langkung rumiyen monggo kito sareng-sareng ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah SWT. ingkang samaringi nikmat lan hidayahipun dumateng kito, sehinggo wakdal niki kito sedoyo saget ndugeni lan kempal wonten meriki panggenan kanti mboten wonten alangan setunggalipun punopo-punopo. mugiyo kelempalan kito niki angsal ridhanipun Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.Semanten ugi shalawat lan salam tetep dipun limpahaken dumateng Nabi Muhammad saw., keluarganipun, poro sahabat-sahabatipun lan ugi kaum muslimin sedoyo ingkang purun ngelampahi ajaran islam kelawan estu-estu. Mugiyo kito sedoyo niki kelebet umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran islam kelawan estu-estu lan leres. >> Klik untuk melanjutkan membaca part 2 <<