Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Resepsi Perkawinan 2Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Resepsi Perkawinan 2
[lanjutan] Hadirin, poro undangan sedoyo ingkang kulo hormati. Sedoyo tiyang ingkang bade utawi sampun kawin lan nikah supados bingah lan bahagiya ing dalem gesang wonten rumah tangganipun. Dados sedoyo mengharapkan kebahagiaan ing dalem keluarganipun, saking perkawinan lan nikahipun.

Lan semanten ugi kito kedah sumerep mbok beleh saben rumah tangga ingkang bahagiya niku kedah dipun wujudaken kelawan suasana ingkang penh kasih saying, rukun, lan harmonis. Kados dawuhipun Allah swt. Ingkang arltosipun : “ lan nok antarane tondo-tondo kekuasaanipun (Allah) yaiku dia nyiptakno kowe bojo-bojo teko jenismu dewe, supados kowe cenderung lan roso tentrem marang kowe, lan didadekno roso seneng lan saying diantara siroh. Saktemene koyo mengkono iku ngerupakaken tetenger (tanda) kanggone kaum ingkang mikir”. (Al Qur’an : Ar Ruum, ayat 21).

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.
Semanten ugi kito kedah sumerep mbok beleh nyogo ingkang dipun urus lan diagengaken ing dalem rumah tangga ingkang tenterem ingkang enuh kaliyan raos cinta kasih pasti ngoyo kolo wahu bede sahe prilaku lan lelampahipun, wakdal dewasa mangkeh. Lan katah sanget ing dalem gesang wonten rumah tangga mboten saget tentrem, amergi gesangipun mboten ngenagge resep utawi petunjuk agami, sehinggo nyogo ingkang dipun lahiraken lan diruwat ing dalem rumah tangga kados mekaten akhiripun benjang dados nyogo ingkang binal lan nakal.

Pramilo saking niku masalah rumah tangga ingkang bahagiya niku kedah wonten kerja sami utawi sang suami bermusyawarah dumateng sang isteri ing dalem memecahkan pinten-pinten perkawis. Supados sang suami lan istri njaji ing dalem gesangipun sampun ngantos ngelampahi lelampahan ingkang dipun perintah Allah swt. Lan senantiasa ngelampahi sedoyo ingkang dipun perintah supados dipun tebihaken kaliyan adzab neraka. Kados dawuhipun Allah, ing dalem Al Qur’an, serat At Tahrim, ayat 6, ingkang artosipun : >> Klik untuk melanjutkan membaca part 2 <<