Download Contoh Naskah Pidato Dalam Acara Resepsi Perkawinan Part 3 Gratis

Pidato dalam acara resepsi perkawinan part 3
Download Contoh Naskah Pidato Dalam Acara Resepsi Perkawinan Part 3 Gratis - ini adalah lanjutan atau sambungan dari postingan naskah pidato sebelumnya untuk melengkapi dan menggabungkan sekaligus bagian yang terakhir pada pidato past 2.“hai wong-wong kang phodo iman, jogohen awakmu lan keluargamu saking geni neroko ingkang bahan bakare menungso lan watu.”


Hadirin poro undangan ingkang kulo hormati.

Kito kedah sumerep mbok beleh masalah lan cobaan wonten rumah tangga niku mesti wonten, nopo keewetan niku ing dalem harta benda utawi lintunipun. Saking niku wakdal ngalami kesulitan kito kedah nyuwun dumateng Allah swt. Kelawan ngelampahi shalat. Keranten shalat ngerupakaken snjata ingkang paling mujarab ing dalem nyuwun sesuatu hal saking Gustu Allah swt.

Dados sholat niki ngerupakaken pengendali ing dalem rumah tangga bahagiya dipun perlukaken sanget, keranten-keranten kelawan shalat kito saget nyuwun nopo kemawon. Pramilo saking niku, sang suami niku dados ingkang mimpin lan pribadinipun kedah kanti estu-estu ngelampahi shalat ing dalem rumah tangga nipun lan semanten ugi sedoyo anggota keluarganipun. Kados dawuhipun Allah wonten Al Qur’an serat Thaaha, ayat kaping 132, ingkang artosipun :

“lan perintaho marang keluarga siroh nglakoni shalat lan sabaro siro ing dalem ngelakonane. Ingsun (Allah) ora njaluk rezeki marang siroh kabeh. Lan akibat ingkang sahe niku kangge tiyang ingkang takwa.”
Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Mekaten kolowahu kata sambutan kulo, mugiyo saged kito amalaken ing dalem gesang kito. Sehinggo kebahagiyaan kito raosaken ing dalem rumah tangga. Lan kulo pribadi nyuwun angunge pangapunten dumateng panjenengan sedoyo beleh wonten kelepatan anggenipun kulo maringi sambutan ing wakdal niki.

Akhiripun monggo kito gesang niki senantiasa takwa dumateng Allah swt. Sebab kelawan takwa niki sedoyo perkawis ingkang nyebabaken kerumetan ing dalem rumah tangga saged dipun padosi jalan keluaripun kanti sahe. Akhirul kalaam.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.